Plan Marketingowy i jego elementy

  • Autor: Artur Ścibisz

Trzeba zacząć od tego, że podstawowym elementem każdej firmy jest odpowiednio przygotowany konkretny plan marketingowy.

Plan marketingowy jest częścią biznesplanu zawierającą wytyczne, które umożliwiają właściwe zarządzanie firmą. Musisz przedstawić w tym dokumencie między innymi za pomocą jakich narzędzi będziesz realizować zamierzone cele, zaplanujesz poszczególne etapy działania oraz w miarę potrzeby skorygujesz je.

Określ w swoim planie marketingowym również w jaki sposób dotrzesz do swojej grupy odbiorców, w jaki sposób wypromujesz swoje produkty czy też usługi. Uwzględnij w nim także metody promowania swojej marki oraz posiadanej oferty w celu osiągnięcia pozytywnego wizerunku na rynku. 

ANALIZA RYNKU

Na początku skup się na analizie rynku na którym działasz, czynników które mogą mieć wpływ na Twoje działania jak również na analizie konkurencji, jej pozycji oraz możliwości rozwoju.

Sprawdź jakie rozwiązania marketingowe ma w swojej ofercie Twoja konkurencja, jak wygląda jej aktywność oraz w jaki sposób komunikuje się ze swoimi odbiorcami, klientami. Postaraj się również przewidzieć w swoim planie marketingowym w jaki sposób może zareagować na wejście Twoich produktów oraz usług na rynek.


Na tym etapie analizy zidentyfikuj również mocne i słabe strony firmy. Bierz pod uwagę doświadczenie oraz kompetencje swoje lub pracowników, umiejętności z zakresu działań marketingowych i sprzedażowych oraz posiadanie nowoczesnej technologii.


Zwróć także uwagę na możliwe szanse rozwoju Twojej firmy oraz zagrożenia, czyli wzrost konkurencji, zmniejszenie zapotrzebowania na oferowane produkty. 

Ważne jest to, abyś zajął się w planie marketingowym tylko tymi punktami, które przyniosą konkretne informacje i wartości.

KIERUNEK DZIAŁAŃ, CELE MARKETINGOWE

Następnie zajmij się kolejnym elementem w planie marketingowym czyli wyznaczenie kierunku działania oraz zdefiniowanie celów marketingowych jakie chcesz osiągnąć. Bardzo często jest to zwiększenie rozpoznawalności marki oraz sprzedaży, wypromowanie konkretnego produktu lub usługi jak również stworzenie wizerunku eksperta w konkretnej dziedzinie.

To na tym etapie możesz już prognozować wielkość swojej sprzedaży oraz wysokość możliwych zysków.

Ustal po prostu w jakim miejscu na ten moment jesteś Ty, Twoja firma a w jakim ma być. Dzięki temu na bieżąco będziesz w stanie analizować działania i na podstawie wyciąganych wniosków wprowadzać w planie marketingowym potrzebne zmiany. 

plan marketingowy

STRATEGIA MARKETINGOWA

Przejdź teraz w swoim planie marketingowym do kolejnego bardzo istotnego punktu, czyli opracuj strategię marketingową. W tej części zaplanuj dokładne działania marketingowe oraz zasady postępowania, które będą oczywiście dopasowane do możliwości firmy oraz sytuacji na rynku. 

Określ grupę docelową do której chcesz dotrzeć. Zastanów się dokładnie do kogo skierowana jest Twoja oferta, kto jest Twoim idealnym klientem oraz jaki komunikat będziesz do nich wysyłać.


Bardzo dobrym i potrzebnym rozwiązaniem będzie stworzenie Persony, czyli osoby posiadającej konkretne cechy charakteru, zainteresowania, umiejętności oraz potrzeby. Będzie to reprezentant grupy, do której zostanie skierowana Twoja oferta.


Sprawdź dokładnie jakie korzyści wynikają z Twojego produktu czy też usługi i jakie potrzeby wybranej grupy odbiorczej zaspokajają. Pamiętaj żeby wyszczególnić w planie marketingowym te cechy Twoich usług czy też produktów, które spowodują, że Twoja oferta będzie unikalna, wyróżniająca się na tle pozostałych.


Masz stworzoną ofertę, przygotowane produkty, wiesz już kto jest twoim idealnym klientem, to teraz musisz jeszcze zaplanuj sobie całą drogę dotarcia do wybranej grupy docelowej oraz metody komunikacji z nią i sprzedaży. Możesz wykorzystać do tego różne narzędzia marketingowe, przykładowo pozycjonowanie w sieci, prowadzenie social media, tworzenie reklam, udzielanie się na branżowych forach.


Jak widzisz, jest wiele możliwości. Musisz tylko zdecydować, która forma jest dla Ciebie i Twojej firmy najbardziej odpowiednia. A może po prostu wszystkie?

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Stwórz sobie harmonogram, terminarz swoich czynności i obowiązkowo się tego trzymaj ponieważ wszelkie wykonywane działania będą przynosiły efekty jeżeli będą robione systematycznie. To w nim uwzględnisz ile czasu będziesz przeznaczać na wdrożenie jak również realizację każdego działania i kiedy ma się zakończyć.

W ten sposób sprawdzisz na bieżąco czy wszystko idzie zgodnie z planem marketingowym, czy nie ma jakichś opóźnień. 

JAKI BUDŻET NA PLAN MARKETINGOWY

Pamiętaj również o tym, aby ustalić budżet niezbędny do zrealizowania planu marketingowego. Rozpisz sobie w tym miejscu wszelkie koszty, nakłady pieniężne, które poniesiesz w drodze do zamierzonego celu.

Czyli wszystkie wydatki związane między innymi z reklamą, stworzeniem strony internetowej, wydrukowaniem ulotek, ubezpieczeniem, wynajmem lokalu, zużyciem materiałów, zakupem dodatkowego sprzętu. Zaplanowany budżet powinien również określać czas w jakim możliwy jest zwrot poniesionych kosztów. 

PLAN MARKETINGOWY I ANALIZA DZIAŁAŃ 

Na koniec nie zapomnij o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie wskaż w jaki sposób będziesz zbierać dane oraz analizować postępy prowadzonych działań i wyników jak również wprowadzać potrzebne modyfikacje. 

Musisz być gotowy na wszelkie zmiany zachodzące na rynku związane z zapotrzebowaniem na konkretne produkty, z pojawieniem się mocnej konkurencji a następnie korygować swoją strategię. A wszystko po to, aby dotrzeć do zamierzonego celu. 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}